33. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko

Dnia 19.10.2017  w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu sprawowana była msza św. z okazji 33. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, podczas której poświęcony został sztandar Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego. Aktu tego dokonał ks. bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.  Sztandar dostąpił zaszczytu być poświęconym przed grobem Księdza Jerzego – Patrona Solidarności . Podczas mszy świętej pełnił wartę honorową przy grobie Patrona „Solidarności”, tak jak inne sztandary, które nieśli związkowcy z różnych regionów i branż.

Pierwszą pamiętną i uroczystą asystą przy sztandarze, za wkład i rozwój Sekcji obdarzenia zostali Piotr Stuglik, Danuta Jusińska oraz Barbara Okuniewska.

Dary ołtarza złożone z wyrobów naszych zakładów (słodycze, pieczywo) wręczali Dariusz Skorek i Wiesław Kwiecień. W uroczystej mszy świętej brało udział wielu dostojników państwowych i kościelnych. W Eucharystii sprawowanej w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego uczestniczyła rodzina błogosławionego oraz Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność wraz prezydium Komisji Krajowej. O swoim patronie pamiętali związkowcy z całej Polski. Dla nas jednak było to najpiękniejsze święto.  Udało się podarować Księdzu Jerzemu sztandar, który jest wyrazem wdzięczności za jego poświęcenie oraz jest symbolem scalenia i działalności sekcji w obronie wartości chrześcijańskich i pracowniczych. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców przy grobie błogosławionego.

Zdjęcia z tej uroczystości można zobaczyć i pobrać ze strony: https://drive.google.com/drive/folders/0B7NFHsy8cYucSy1nSVpXVUQyeHc?usp=sharing .

Opublikowano Sekcja | Możliwość komentowania 33. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko została wyłączona

SZTANDAR

W dniu wczorajszym dotarł do siedziby Sekcji sztandar, który zostanie poświęcony dnia 19.10.2017 w Warszawie w Kościele Św. Stanisława Kostki, podczas mszy świętej z okazji 33 rocznicy męczeńskiej śmierci Bł. KS. Jerzego Popiełuszki.

Zdjęcia robione są telefonem, dlatego ich jakość być może nie jest za najlepsza, szczególnie ze w pokoju związkowym jest dużo refleksji świetlnych.

 

Opublikowano Sekcja | Możliwość komentowania SZTANDAR została wyłączona

SEMINARIUM W WARSZAWIE

W dniach 19 – 20 września w Warszawie, odbyło się seminarium pracowników czekolady i wyrobów cukierniczych.

Europejska Federacja Związków Zawodowych Żywności, Rolnictwa i Turystyki EFFAT,  dzięki zaangażowaniu  komitetu sterującego ds. kakao, zorganizował seminarium w którym  wzięli udział przedstawiciele Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. Dzięki zaangażowaniu koordynatora Sekcji Kolegi Artura Krasińskiego, w spotkaniu uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli central i organizacji związkowych z krajów takich jak Francja, Belgia, Holandia, Austria oraz Litwa. Patronem medialnym tego wydarzenia był Tygodnik Solidarność.

Organizatorzy tego wydarzenia, wygospodarowali czas na zaprezentowanie się Polskiej części uczestników. Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego reprezentował Przewodniczący Mirosław Nowicki, który w krótkich słowach i wyświetlanej prezentacji, przedstawił cały sektor spożywczy w Polsce. Podczas wystąpienia, bardzo mocno podkreślił jak oczekiwany jest dialog społeczny w sektorze.

Miłym akcentem była obecność Pana Marka Przeździaka, Prezesa „POLBISCO” – Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, który w swoim wystąpieniu przedstawił czekające wyzwania i zmiany polskich producentów oraz przedstawił problemy które hamują naszą branżę.

O celach i działalności, w swojej prezentacji mówił Dariusz Skorek – Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego. Podkreślił jak ważną rolą w działalności struktury branżowej jest wymiana dobrych praktyk oraz doświadczenia pomiędzy organizacjami z konkurencyjnych firm.

Seminarium które trwało dwa dni, bardzo mocno skupiło się zrozumieniu problemów zrównoważonej produkcji kakao. Specyfika sektora produkcji czekolady i wyrobów cukierniczych, poprzez cały łańcuch dostaw jest ogromnym problemem.  Wymiana doświadczeń w tym sektorze jest bardzo oczekiwana i staje się priorytetem dla wszystkich uczestników. Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy globalne firmy umiejscowione są we wszystkich krajach Europy.

Ważnym elementem kończącym spotkanie, było podpisanie deklaracji o współpracy pomiędzy francuskimi i polskimi związkami zawodowymi, umiejscowionymi w Mondelez. Ta deklaracja woli oraz wspólnych działań, pozwoli na wymianę informacji, które są bardzo istotne w pracy związkowej w tej firmie.

Dariusz Skorek

 

Opublikowano Sekcja | Możliwość komentowania SEMINARIUM W WARSZAWIE została wyłączona

BO PRACA NIE POWINNA BOLEĆ

W tegorocznej akcji Europejską Konfederację Związków Zawodowych tematem przewodnim są choroby układu mięśniowo-szkieletowego, które dziesiątkują pracowników na wszelkiego typu stanowiskach – od pracy fizycznej po prace wykonywane przy tzw. biurku, gdzie nadmierne przeciążenia statyczne mogą być powodem szeregu poważnych uszkodzeń kręgosłupa, stawów, zwężeń naczyń krwionośnych, itd. Ergonomiczne, odpowiednio zaprojektowane stanowisko pracy powinno maksymalnie ograniczać i eliminować zagrożenia , a odpowiednia organizacja pracy powinna zapobiegać przekroczeniom norm. I każdy pracownik ma prawo do takich skrojonych na ‘ergonomiczną miarę’ warunków pracy. Bo świadczenie pracy, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej a także ustawodawstwem polskim – nie powinno negatywnie wpływać na stan zdrowia pracownika (w tym jego kondycję psychiczną), zarówno bezpośrednio w trakcie jej wykonywania jak i poza pracą, w perspektywie całego życia pracownika.

Przeczytaj Orzeczenia wypadkowe

Opublikowano Sekretariat | Możliwość komentowania BO PRACA NIE POWINNA BOLEĆ została wyłączona

PROJEKT SZTANDARU

Podczas posiedzenia Rady w Sulejowie, zostały przedstawione do projekty Sztandaru Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. Po długiej dyskusji, Rada Krajowej Sekcji wybrała i zaakceptowała do wykonania zamieszczony poniżej projekt.

 

 

Opublikowano Rada Sekcji | Możliwość komentowania PROJEKT SZTANDARU została wyłączona

Sulejów 20-22.02.2017

W dniach 20-22.02.2017 roku w Sulejowie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Dresso” odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyło 20 członków rady sekcji i 3 członków komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Rada rozpoczynając swoje obrady przyjęła porządek obrad. Sekretarz Janusz Kudelski odczytał protokół z listopadowego spotkania rady, który został przyjęty przez uczestników.Przewodniczący Rady Dariusz Skorek w imieniu obecnych przywitał gospodarza terenu, na którym odbywało się spotkanie – Przewodniczącego Regionu Piotrkowskiego – Zbigniewa Bogusławskiego. Czytaj dalej

Opublikowano Rada Sekcji | Możliwość komentowania Sulejów 20-22.02.2017 została wyłączona