KLUCZ WYBORCZY

Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność” obradująca w dniu 29.09.2022 roku w miejscowości Majerczykówka, zgodnie z § 81 Ordynacji Wyborczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, przyjęła klucz wyborczy, określający ilość wybieranych delegatów tworzących Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność” Maksymalna liczba delegatów poszczególnych organizacji związkowych uzależniona jest od ilości członków związku. Minimalny okręg wyborczy organizacji związkowej wynosi 10 członków NSZZ „Solidarność”. Organizacje związkowe składające akces przynależności do Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność” wybierają delegatów według klucza:…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

APEL NR 1 – 2022

Apel nr 1 Sekcji Przemysłu Cukierniczego Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ ,,Solidarność” z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie odblokowania ukraińskich portów i bezpiecznego eksportu ukraińskiego zboża drogą morską. Ukraina jest jednym z największych światowych producentów i eksporterów zboża, które transportuje głównie drogą morską. Rosja blokuje porty na Morzu Czarnym, uniemożliwiając Ukrainie eksport zbóż. Powoduje to groźbę gwałtownego wzrostu cen zbóż na światowych rynkach oraz niedobory żywności w krajach północnej Afryki i Bliskiego Wschodu.  Krajowa Sekcja Przemysłu Cukierniczego Młynarskiego i Piekarniczego zrzeszająca w swych strukturach organizacje związkowe zakładów produkujących żywność…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

RADA W SULEJOWIE

W dniach 08-10 czerwca 2022 roku w Sulejowie obradowała Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. W obradach wzięło udział 28 członków związku z zakładów tworzących sekcję oraz z zaprzyjaźnionych z sekcją organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”. Podczas obrad Rada Sekcji zajęła się omówieniem sytuacji w branży cukierniczej, piekarskiej, młynarskiej oraz słodkich i słonych przekąsek. Organizacje związkowe tworzące Krajową Sekcję podzieliły się swoimi spostrzeżeniami oraz wnikliwie omówiły sytuację w branży po okresie ścisłej pandemii. Jednym z ważniejszych punktów w obradach była dyskusja związana z funkcjonowaniem całej branży w…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

WRZEŚNIOWA RADA

W dniach 13-15.09.2021 w Spale obradowała Rada Sekcji. Było to od ponad roku pierwsze spotkanie plenarne. Podczas spotkania omówiono bieżące działania Sekcji. Omówiono sprawę wpłat, wydatków oraz afiljacji w 2021 roku. Podczas posiedzenia dyskutowano nad sprawą pracy niezasadnej w niedziele i święta, sprawy związane z pandemią i rozwiązaniam zastosowanymi w poszczególnych zakładach pracy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Dane GUS

Z danych GUS wynika, że w grudniu 2020 roku produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych spadła wobec grudnia 2019 roku o 0,1 proc. do 32,2 tys. ton. W ujęciu miesięcznym produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych w grudniu 2020 roku spadła wobec listopada 2020 r. o 19,0 proc. W ciągu 12 miesięcy 2020 roku produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych wzrosła wobec takiego samego okresu 2019 roku o 0,4 proc. do 427 tys. ton.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

ERZ jako narzędzie organizowania

W dniach 9-11 października 2019 EFFAT wspólnie z ETUI (Europejski Związkowy Instytut Szkoleniowy) zorganizował warsztaty dla przedstawicieli Europejskich Rad Zakładowychpt. „ ERZ jako narzędzie organizowania”. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ we  Florencji znajduje się centrum szkoleniowe włoskiego związku CISL. Warsztaty te były niezwykłe gdyż zgromadziły kilku przedstawicieli z jednego koncernu, dając w ten sposób okazję do dyskusji i bliższej współpracy  w ramach grupy. Zaproszeni związkowcy pochodzili z : Grupy ACCOR (Orbis), Barry Callebaut, Mondelez, Compass, Sodexo, Danish Crown, Philip Morris, Radisson i Heinz. Polska grupa stanowiła największą reprezentację należeli do niej…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

WZD SEKCJI 2019

W dniach 30 wrzesień – 02 październik w Majerczykówce gmina Poronin odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Sekcji. Przed otwarciem WZD spotkała się Rada Sekcji, która przegłosowała zmiany w składzie Prezydium. Zastępcami Przewodniczącego wybrani zostali: – Artur Krasiński z Mars Polska, – Sławomir Niemirski z Barry Callebaut, który dodatkowo pełnić będzie funkcję Skarbnika. Z funkcji Zastępcy Przewodniczącego zrezygnował Grzegorz Szumer, a z funkcji Członka Prezydium Jacek Rosół. Podczas WZD podjęto uchwałę o przyjęciu do Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego, organizację zakładową NSZZ „Solidarność” z Fabryki Cukierków…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM