XXVI Kongres Sekretariatu

W dniach 20-22 czerwca w Koszelówce pod Płockiem odbył się XXVI Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Podczas Kongresu wybrano nowe władze na kadencję 2018-2022. Mandat do sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu uzyskał Zbigniew Sikorski. Jego rywalem był Grzegorz Szumer. Wybrano 15 – osobową Radę Sekretariatu i 5 – osobową Komisję Rewizyjną.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

XXII SPARTAKIADA

W dniach 01 i 02 czerwca 2018 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Ostrów Pieckowski w Gminie Piecki odbyła się XXII Spartakiada sportowa. Rywalizowały ze sobą w konkurencjach sportowych drużyny z Chorwacji, Ukrainy i Polski. Patronat nad doroczną Spartakiadą objęli: Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, Zastępca Przewodniczącego KK ds. branż Bogdan Kubiak, Przewodniczący KSPS Mirosław Nowicki, Przewodniczący Regionu Warmińsko Mazurskiego Józef Dziki, Wójt Gminy Piecki Pani Agnieszka Anna Kurczewska. Patronat medialny objął Tygodnik Solidarność. Ponad sześciuset uczestników rywalizowało ze sobą o puchary i nagrody w czternastu konkurencjach sportowych. W turnieju Siatkówki…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

BO PRACA NIE POWINNA BOLEĆ

W tegorocznej akcji Europejską Konfederację Związków Zawodowych tematem przewodnim są choroby układu mięśniowo-szkieletowego, które dziesiątkują pracowników na wszelkiego typu stanowiskach – od pracy fizycznej po prace wykonywane przy tzw. biurku, gdzie nadmierne przeciążenia statyczne mogą być powodem szeregu poważnych uszkodzeń kręgosłupa, stawów, zwężeń naczyń krwionośnych, itd. Ergonomiczne, odpowiednio zaprojektowane stanowisko pracy powinno maksymalnie ograniczać i eliminować zagrożenia , a odpowiednia organizacja pracy powinna zapobiegać przekroczeniom norm. I każdy pracownik ma prawo do takich skrojonych na ‘ergonomiczną miarę’ warunków pracy. Bo świadczenie pracy, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej a także ustawodawstwem…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

25 rocznica powstania Sekretariatu Przemysłu Spożywczego

21 i 22 października 1991 roku w Kozubniku koło Porębki odbył się założycielski Kongres Sekratariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Przystąpiło do niego 7 sekcji:  Zbożowo-Młynarska , Sekcja Piwowarska, Mleczarstwa , Cukrowni , Spirytusowo-Drożdżowa , Przetwórstwa Mięsa oraz Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. W następnych latach przystępowały dalsze : Drobiarstwa, Przemysłu Tytoniowego, Chłodnictwa, Cukiernictwa, Gier Losowych i Hotelarstwa. W tym roku mija 25 rocznica powstania struktury.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

XX SPARTAKIADA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

W Jubileuszowej XX Międzynarodowej Spartakiadzie uczestniczyli pracownicy 25 firm oraz 4 reprezentacje zagraniczne z: Chorwacji, Ukrainy, Litwy oraz Włoch. Zawody rozgrywano w następujących konkurencjach sportowych i rekreacyjnych: piłka, nożna, siatkówka kobiet, siatkówka, bieg przełajowy, tenis stołowy, strzelanie, rzut do kosza, rzut lotką, podnoszenie ciężarka, przeciąganie liny, sztafety zakładów pracy – tylko w piłce nożnej nie startowały kobiety Gośćmi Spartakiady byli: Marek Chciałowski – Starosta Powiatu Garwolińskiego, Waldemar Dubiński – Z-ca-Przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze, Bogdan Kubiak – Z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej ds. Branż NSZZ Solidarność, Kazimierz Kimso – przewodniczący Krajowej…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

WIZYTA NA UKRAINIE

W dniach 9 -13 września 2015 roku na zaproszenie FPU – Federacji związków zawodowych Regionu Obwodu Równe na Ukrainie, gościła polska delegacja NSZZ „Solidarność”, na czele z przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego Mirosławem Nowickim, wiceprzewodniczącym Dariuszem Skorkiem, sekretarzem Grzegorzem Szumerem oraz przedstawicielami Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. Polską delegację zaprosił przewodniczący regionu Rówieńskiego Nikola Szerszyn. Dzięki uprzejmości związkowców w Równem, delegacja zwiedziła lokalny browar, zakład drobiarski i hodowli kur oraz nowoczesny zakład mleczarski i wytwórnię serów. Odbyło się także spotkanie ze studentami Akademii Ostrogskiej oraz…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

WIZYTA FGTA-FO

SPOTKANIE REPREZENTANTÓW SEKRETARIATU PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Z DELEGACJĄ ZWIĄZKÓW FRANCUSKICH FGTA-FO   Spotkanie z reprezentantami sektora piekarniczego i cukierniczego miało miejsce w Warszawie w siedzibie firmy SPC Warszawa dnia 11.12.2014 r. Stronę francuską reprezentowali: 1)Rafael Nedzyński, Christian Creiter, Jean-Jacques Cazaumayou. Sekretariat reprezentował Przewodniczący Mirosław Nowicki. Sekcję Cukierniczą, Młynarską i Piekarniczą reprezentowali: Dariusz Skorek, Waldemar Sobkowicz, Grzegorz Szumer i Artur Krasiński. Zwiedziliśmy zakład produkcyjny i zapoznaliśmy się z problematyką wypieku i sprzedaży pieczywa prezentowaną przez kierownictwo zakładu. Na bazie doświadczeń tak polskich jak i francuskich komentowano i przedstawiano sukcesy i…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM