WYBORY W SEKCJI

W dniu 26.04 w Koszelówce delegaci, dokonali wyboru Przewodniczącego oraz nowej Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej Sekcji oraz delegatów na Kongres Sekretariatu. W dniu 27.04 na pierwszym posiedzeniu, członkowie Rady Sekcji na wniosek Przewodniczącego wybrali Prezydium Rady Sekcji. SKŁAD NOWEJ RADY SEKCJI CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY SEKCJI: Przewodniczący – Dariusz Skorek – Lotte Wedel Zastępca przewodniczącego – Jerzy Dziobek – Lajkonik Snacks Zastępca przewodniczącego – Wiesław Kwiecień – Wawel Sekretarz – Janusz Kudelski – Lotte Wedel Skarbnik – Sławomir Niemirski – Barry Callebaut Członek Prezydium – Ryszard Biedziak – Mondelez Jankowice Członek…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

RADA 12-14.12.2017

W Januszowicach pod Krakowem odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Sekcji. Termin i miejsce wybrane zostało nieprzypadkowo. Członkowie Rady i Goście wzięli udział w uroczystościach na Wawelu i pod Krzyżem Katyńskim w Krakowie związanych z 36 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Więcej informacji o uroczystościach w zakładce kronika sztandaru Podczas obrad omówiono szereg zagadnień związanych z działalnością Sekcji. Ustalono termin Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów Sekcji na dni 26-27 kwietnia 2018 roku. Miejsce WZD zostanie ustalone w pierwszym kwartale 2018 roku po zebraniu ofert.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Sulejów 20-22.02.2017

W dniach 20-22.02.2017 roku w Sulejowie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Dresso” odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyło 20 członków rady sekcji i 3 członków komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Rada rozpoczynając swoje obrady przyjęła porządek obrad. Sekretarz Janusz Kudelski odczytał protokół z listopadowego spotkania rady, który został przyjęty przez uczestników.Przewodniczący Rady Dariusz Skorek w imieniu obecnych przywitał gospodarza terenu, na którym odbywało się spotkanie – Przewodniczącego Regionu Piotrkowskiego – Zbigniewa Bogusławskiego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Rada 21-22.11.2016

W dniach 21-22 listopada w Raduckim Folwarku obradowała Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. Rada Sekcji popierająca pikietę w Zurychu Na spotkanie przybyli członkowie rady z zakładów: Lotte Wedel, Mars, Lajkonik, Wawel, Skawa, Mieszko, Barry Calebaut, Mondelez Jankowice, Frito Lay, Lamtmannen Unibake, SPC Warszawa. Kompania Piwowarska Poznań i Białystok. Podczas dwudniowych obrad omówiono szereg zagadnień związanych z branżą i sektorem spożywczym. Obecny na spotkaniu Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego Mirosław Nowicki, podsumował okres od ostatniego spotkania, oraz omówił zagadnienia związane z Krajowym Zjazdem Delegatów, który rozpocznie…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Rada 10-11.03.2016

W dniach 10-11.03.2016 roku w Raduckim Folwarku koło Osjakowa obradowała Rada Sekcji. Podczas posiedzenia Rada przyjęła trzy uchwały i jeden wniosek. Rada przyjęła w szeregi Sekcji organizację zakładową w Barry Callebaut. Omówiono także termin i przygotowanie do WZD Sekcji. Rada zaproponowała aby Walne Zebranie Delegatów Sekcji odbyło się w dniach 6-8.06.2016r. Do dnia 25.03.2016 członkowie Rady mają zgłaszać propozycje miejsca w którym odbędzie się WZD.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Rada Sekcji w Raduckim Folwarku

W dniach 30.12 – 01.12.2015 roku koło Wielunia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Dariusz Skorek, który zaproponował porządek oraz zdał raport z całorocznej działalności oraz toczących się projektach. Rada wysłuchała Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego Mirosława Nowickiego. Kolega Nowicki przypomniał o obowiązku składania półrocznych ankiet informacyjnych do Regionów, Sekcji i Sekretariatu na nowych drukach zgodnie z nowymi uchwałami Komisji Krajowej. Podczas spotkania określono ramę zagadnień dotyczących współpracy ze…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Stanowisko Rady Sekcji

Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarni-czego NSZZ „Solidarność” pragnie przedstawić stanowisko będące uwagami do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Rada po zapoznaniu się z prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS proponuje rozważenie dwóch alternatywnych kryteriów uzyskania prawa do emerytury Przeczytaj stanowisko emerytalne

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM