WZD SEKCJI 2019

W dniach 30 wrzesień – 02 październik w Majerczykówce gmina Poronin odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Sekcji. Przed otwarciem WZD spotkała się Rada Sekcji, która przegłosowała zmiany w składzie Prezydium. Zastępcami Przewodniczącego wybrani zostali: – Artur Krasiński z Mars Polska, – Sławomir Niemirski z Barry Callebaut, który dodatkowo pełnić będzie funkcję Skarbnika. Z funkcji Zastępcy Przewodniczącego zrezygnował Grzegorz Szumer, a z funkcji Członka Prezydium Jacek Rosół. Podczas WZD podjęto uchwałę o przyjęciu do Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego, organizację zakładową NSZZ „Solidarność” z Fabryki Cukierków…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Jubileuszowe WZD

W dniach 03-05.10.2018 w Majerczykówce koło Murzasichla odbyło się Jubileuszowe WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. WZD Sekcji związane było z wyborami uzupełniającymi do Rady Sekcji organizacji zakładowej Skawa Wadowice, oraz z XX – leciem powstania Sekcji. W październiku 1998 roku powstały dwie sekcje – Sekcja Krajowa Przemysłu Cukierniczego oraz Sekcja Krajowa Piekarzy, Ciastkarzy i Młynarzy. W 2006 roku podjęta została decyzja o połączeniu obydwu sekcji. Patrząc jednak na źródło i historię powstania Sekcji Cukierniczej (jak w skrócie jest nazywana), to październik 1998 roku uznawany jest…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

WYBORY W SEKCJI

W dniu 26.04 w Koszelówce delegaci, dokonali wyboru Przewodniczącego oraz nowej Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej Sekcji oraz delegatów na Kongres Sekretariatu. W dniu 27.04 na pierwszym posiedzeniu, członkowie Rady Sekcji na wniosek Przewodniczącego wybrali Prezydium Rady Sekcji. SKŁAD NOWEJ RADY SEKCJI CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY SEKCJI: Przewodniczący – Dariusz Skorek – Lotte Wedel Zastępca przewodniczącego – Jerzy Dziobek – Lajkonik Snacks Zastępca przewodniczącego – Wiesław Kwiecień – Wawel Sekretarz – Janusz Kudelski – Lotte Wedel Skarbnik – Sławomir Niemirski – Barry Callebaut Członek Prezydium – Ryszard Biedziak – Mondelez Jankowice Członek…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

WZD SEKCJI

Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność” informuje, ze Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018. Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 13:00 (obiad), obrady od 14:30 Miejsce WZD: Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowe MAGDALENA Koszelówka 8 09-520 Łąck, powiat płocki Tel: +48 (24) 277 12 48 www.magdalenakoszelowka.pl

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

WYBORY

Trwa okres wyborczy w organizacjach związkowych. Do końca marca organizacje pod-zakładowe, oddziałowe, zakładowe i międzyzakładowe muszą dokonać tego procesu. Pragniemy przypomnieć aby potwierdzić przynależność do Sekcji, na zebraniu członków lub delegatów należy podjąć uchwałę o podtrzymaniu przynależności lub wstąpieniu do sekcji. Termin zebrania delegatów krajowej sekcji wyznaczony został na dni 26-27 kwietnia 2018 roku. Miejsce obrad jeszcze jest nie znane. Rada Sekcji zbiera oferty dotyczące tego wydarzenia.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

RAZEM MOŻEMY ZATRZYMAĆ PRACĘ DZIECI

Delegaci WZD dołączyli się do światowej akcji „Razem możemy zatrzymać pracę dzieci”. Akcja dotyczy świadomej konsumpcji Odpowiedzialności zbiorowej Zasad i przepisów Żadne dziecko nie powinno pracować. Każde dziecko ma prawo do dobrej edukacji, prawo do zabawy i prawo do korzystania z jego dzieciństwa. Praca dzieci oznacza, że ubóstwo nadal istnieje. Eliminacja pracy dzieci oznacza rozwój i lepsze możliwości dla ciebie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW SEKCJI

W dniach 06-08 czerwca 2016 roku w ośrodku „Magda” Lasocin (Pieszyce) spotkali się delegaci Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”, aby dokonać przeglądu działań sekcji w połowie kadencji i zatwierdzić zaproponowane zmiany. Obrady prowadziło prezydium WZD Sekcji wybrane na czteroletnią kadencję w składzie Jerzy Dziobek – przewodniczący, Andrzej Wrzoszczyk – zastępca, Danuta Jusińska i Dorota Łach – protokolanci. Komisja mandatowo – wyborcza Sekcji stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych było 44 delegatów na 57 upoważnionych do podejmowania decyzji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM

Sarnówek

W dniach 30.09 – 02.10.2004 w Sarnówku pod Iławą odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego NSZZ „Solidarność”. Z naszej Komisji Zakładowej uczestniczyło w tym ważnym spotkaniu czterech delegatów: Elżbieta Dębska Jolanta Krzemionka Marek Wytrykowski Dariusz Skorek Niestety z wiadomych powodów, w tym ważnym wydarzeniu zabrakło Przewodniczącego Komisji Zakładowej Andrzeja Kamińskiego , który pełni zarazem funkcje Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego NSZZ „Solidarność”. Delegaci w pierwszym dniu uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Sławomira Zagrajka z Frito Lay, dotyczącym komunikacji i problemów, które wiążą się z tym zagadnieniem w…

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁYM ARTYKUŁEM