Zarządzanie Przez Stres 3 | InfoS 311

Rotacja miejsca pracy.

Zamierzeniem menedżmentu jest, by każdy pracownik nauczył się wszystkich stanowisk pracy, jakie istnieją w zakładzie. Oczywistą korzyścią dla zarządzających jest możliwość prostego i szybkiego przemieszczania pracowników w zależności od rodzaju wielkości lub problemów zarządzania. Ukryta wartością dla menedżmentu jest wiedza na temat błędów, jakie pracownik będzie mógł dostrzec na innych stanowiskach pracy, aby zwrócić większą uwagę na wykonywane czynności. Menedżment w sposób oczywisty chce, aby rotacja pomiędzy stanowiskami była aprobowana przez pracowników. Oczekując od pracowników wielofunkcyjności nie wspomina się o zasadzie, „jaka wiedza, taka płaca”.

Znormalizowana praca

Kiedy wprowadza się Z.P.S. następuje rozbicie poszczególnych zadań na możliwie najmniejsze elementy. Następnie wprowadza się je do wykresu pracy znormalizowanej. Jakże prosta zasada przeliczników i tabelek, pod która w nie mniej prosty sposób wprowadza się pracowników. W praktyce wygląda to w ten sposób że gdy linia osiągnie zamierzona wydajność i prędkość dostosowuje się wykorzystanie wszystkich pracowników do jej osiągów. Na przykład jeśli w zespole jest ośmiu pracowników i czas każdego z nich nie jest wykorzystany w 15%, wówczas usuwa się jednego z nich a zadania które miał wykonywać dzieli się na pozostałą siódemkę. Oczywiście wszystkie czynności można zrobić w wymaganym tempie i obsadzie, ale wiąże to się także z utrzymaniem kondycji i doskonałej formy. Ponieważ stanowiska są trudne i wymagają, dużej wytrzymałości fizycznej, pojawia się następny problem. Jak poradzić sobie z tymi wymaganiami, gdy osiągnie się pewien określony wiek który nie zapewnia pełnej sprawności.

za pomocą Zarządzanie Przez Stres 3 | InfoS 311.

Related posts