Rada 21-22.11.2016

W dniach 21-22 listopada w Raduckim Folwarku obradowała Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”.

pb210702-1Rada Sekcji popierająca pikietę w Zurychu

Na spotkanie przybyli członkowie rady z zakładów: Lotte Wedel, Mars, Lajkonik, Wawel, Skawa, Mieszko, Barry Calebaut, Mondelez Jankowice, Frito Lay, Lamtmannen Unibake, SPC Warszawa. Kompania Piwowarska Poznań i Białystok.

Podczas dwudniowych obrad omówiono szereg zagadnień związanych z branżą i sektorem spożywczym. Obecny na spotkaniu Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego Mirosław Nowicki, podsumował okres od ostatniego spotkania, oraz omówił zagadnienia związane z Krajowym Zjazdem Delegatów, który rozpocznie się w dniu 24.11 w Płocku.

Rada wysłuchała raportu przekazanego przez kolegów z Mieszko w Raciborzu. Od listopada dla blisko 190 osób (800 pracujących) najmniej zarabiających  stawka wzrosła do 12 zł brutto za godzinę. Jak zauważył Przewodniczący Ryszard Naglak, niskie płace zniechęcają ludzi do pracy w ich zakładzie. Ludzie wolą zatrudniać się w innych firmach lub znajdują zatrudnienie w Czechach. Pracodawca zaczął dostrzegać ten problem i wspólnie ze związkami powołał zespół do spraw płacowych. W ciągu trzech miesięcy zespół ma wypracować rozwiązania dotyczące w szczególności: uruchomienia premii absencyjnej, dodatków stażowych oraz innych bardziej korzystnych rozwiązań niż kodeksowe, które spotykanie są w zakładach naszej branży cukierniczej. Ważną sprawą był także podkreślenie zmiany przepisów ustawy o rehabilitacji (Zakład Mieszko jest zakładem pracy chronionej). Od listopada trzy kwestie uległy zmianie:

– przepisy dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)

– przepisy dotyczące Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych

– przepisy regulujące spłaty na rzecz Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedstawiciele Kompani Piwowarskiej, szeroko omówili zmiany właścicielskie w ich firmie. Zrelacjonowali kroki, jakie poczynił związek zawodowy, związane ze sporem zbiorowym i zawartym porozumieniem z pracodawcą. Przybliżyli innym członkom rady wynegocjowane zasady zwolnień w ich grupie kapitałowej.

Koledzy z Mondelez w Jankowicach przedstawili i omówili spotkanie z kolegami ze związku Cfdt FGA z Franacji, którzy gościli z robocza wizytą w Płońsku i Jankowicach. W związku z planowaną pikietą w Zurichu w dniu 23 listopada 2016 r.  Mondelēz IUF wraz ze związkami zrzeszonymi w federacji będzie protestować w obronie stałego zatrudnienia w Mondelēz. Spółka realizuje procesy restrukturyzacji i w ten sposób tracone są dobre, stałe miejsca pracy na całym świecie. IUF i jej Europejski Oddział  Mondelēz poprosił o wsparcie tej pikiety. Rada Sekcji poparła tą inicjatywę i przesłała do protestujących swoje poparcie wraz ze zdjęciami.  Hasłem przewodnim protestu jest „Save quality permanent jobs at Mondelēz” = „Zachowanie stałych miejsc pracy w Mondelēz”

Koordynator Sekcji ds. międzynarodowych Artur Krasiński przedstawił raport z ostatnich działań i spotkań w ramach różnych projektów. Jednym z ważniejszych będzie konferencja Cocoanet we wrześniu 2017 roku dotycząca sektora czekolady. Przewodniczący Rady Sekcji Dariusz Skorek oraz Przewodniczący Sekretariatu Mirosław Nowicki zobowiązali się do podjęcia dialogu z Polbisco w celu przygotowania tego wydarzenia. Rada Sekcji w związku z tym wydarzeniem postanowiła ze planowane Walne Zebranie Delegatów Sekcji, zostanie przeniesione z terminu wiosennego na wrzesień, w celu połączenia tych wydarzeń.  Powołany został zespół organizacyjny w związku z decyzją rady dotyczącą wykonania sztandaru sekcji. W skład zespołu weszli:

Barbara Okuniewska – Kompania Piwowarska

Dariusz Skorek – Lotte Wedel

Wiesław Kwiecień – Wawel

Waldemar Sobkowicz – SPC Warszawa

Zespół będzie miał za zadanie przygotować i zaopiniować wstępny projekt sztandaru, koordynować sprawę darczyńców i sponsorów.

Po omówieniu bieżących działań i problemów spotkanie Rady zakończono.

Dariusz Skorek

Related posts