WYBORY

Trwa okres wyborczy w organizacjach związkowych. Do końca marca organizacje pod-zakładowe, oddziałowe, zakładowe i międzyzakładowe muszą dokonać tego procesu. Pragniemy przypomnieć aby potwierdzić przynależność do Sekcji, na zebraniu członków lub delegatów należy podjąć uchwałę o podtrzymaniu przynależności lub wstąpieniu do sekcji. Termin zebrania delegatów krajowej sekcji wyznaczony został na dni 26-27 kwietnia 2018 roku. Miejsce obrad jeszcze jest nie znane. Rada Sekcji zbiera oferty dotyczące tego wydarzenia.

Related posts