RADA W JABŁONNA MAJĄTEK

,,Bezpieczeństwo żywności od pola, aż do stołu”.

W dniach 03-04 czerwca 2019 roku w Jabłonnie Majątek koło Lublina obradowała Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ ,,Solidarność”.

Marian Król Na posiedzeniu Rady

Gościem spotkania był Marian Król – Przewodniczący Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność”, który zapoznał zebranych z sytuacją w Regionie oraz wyzwaniami czekającymi związek. W swoim wystąpieniu podkreślił czekające wyzwania, jakim są rozwój związku, oraz jaką rolę ma odgrywać związek w obronie praw pracowniczych na Lubelszczyźnie.

Region Środkowo – Wschodni oparty jest na rolnictwie i przetwórstwie spożywczym, dlatego nasze wyjazdowe posiedzenie Rady Sekcji oparte było na inicjatywie o poszerzenie współpracy z organizacjami rolników i przetwórców na najbliższe lata w ramach programu ,,Bezpieczeństwo żywności od pola, aż do stołu”. Rada podjęła działania i pracę nad rozmowami dotyczącymi przystąpienia trzech nowych organizacji z tego regionu do sekcji, co przełożyło się na akces jednej z nich w sprawie przynależności do struktury Krajowej Sekcji.

Podczas posiedzenia, zapoznano się z sytuacją pracowników w zakładach pracy naszego sektora. Ustalono, że jednym z priorytetów w obecnej sytuacji, jest kwestia obrony pracowników przed zwolnieniami w ramach modernizacji i automatyzacji linii produkcyjnych. Ważnym elementem było omówienie kwestii płacowych, oraz coraz większymi problemami związanymi z zatrudnieniem obcokrajowców. Ta sprawa zostanie omówiona podczas spotkania z pracodawcami danej branży.

Przyjęto list intencyjny, którego celem jest podpisanie deklaracji współpracy i branżowego porozumienia z pracodawcami z sektora słodyczy, młynarstwa i piekarnictwa. Rada po dyskusji postanowiła odtworzyć i uzupełnić bazę danych związaną z zakładowymi regulaminami oraz inną wewnętrzną dokumentacją związaną z prawem pracy, aby na dobrych przykładach i praktykach, doprowadzić do powstania standardów dla poszczególnych sektorów, w których sekcja posiada reprezentantów. Ustalono także kwestie związane z kontynuacją współpracy międzynarodowej w ramach transnarodowych firm naszej branży.

Rada Sekcji uchwaliła kalendarz posiedzeń na II półrocze 2019, udział w Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę, oraz terminarz udziału w uroczystościach patriotycznych i kościelnych.

Zespół prasowy Sekcji

Related posts