WYBORY W DR. OETKER DEKOR

25 września odbyły się uzupełniające wybory przewodniczącego organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność w płockiej fabryce Dr. Oetker Dekor. Ku zaskoczeniu pracowników zarząd firmy nie wyraził zgody na przeprowadzenie wyborów na terenie zakładu argumentując to obawą o dezorganizację pracy. Nie zniechęciło to przedstawicieli komisji zakładowej, którzy z ogromnym wsparciem regionu płockiego postanowili przeprowadzić wybory w namiocie przed firmą.

W tej sprawie nastąpiła wymiana korespondencji pomiędzy firmą, Regionem Płockim, naszą Sekcją oraz CDO24, które włączyło się w sprawę wyborów uzupełniających.

Na dzień przed planowanymi wyborami prokurenci firmy Oetker zmienili zdanie pozwalając na przeprowadzenie wyborów w stołówce firmowej. Pomimo tego przedstawiciele Komisji po konsultacji z członkami związku podtrzymali decyzję o przeprowadzeniu wyborów na miejskim placu przed zakładem. Było to także okazją do okazania sprzeciwu związku zawodowego wobec działań pracodawcy utrudniających działalność związkową.

Wybory spotkały się z ogromnym zainteresowaniem członków związku, na co wskazuje prawie 80% frekwencja. W wyniku wyborów, nowym przewodniczącym został Paweł Skalski. Sprawami Sekcji w dalszym ciągu zajmować się będzie Łukasz Kosowski – członek Rady Sekcji.

Przeprowadzenie akcji wyborczo-demonstracyjnej nie byłoby możliwe bez wsparcia Zarządu Regionu Płockiego. Organizacja zakładowa NSZZ Solidarność w Oetker Dekor powstała w 2008 roku.  Na dzień dzisiejszy zrzesza 165 pracowników z czego 80% stanowią pracownicy poniżej 40 roku życia.  

Related posts