RADA W SULEJOWIE

W dniach 08-10 czerwca 2022 roku w Sulejowie obradowała Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”.
W obradach wzięło udział 28 członków związku z zakładów tworzących sekcję oraz z zaprzyjaźnionych z sekcją organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”.
Podczas obrad Rada Sekcji zajęła się omówieniem sytuacji w branży cukierniczej, piekarskiej, młynarskiej oraz słodkich i słonych przekąsek.
Organizacje związkowe tworzące Krajową Sekcję podzieliły się swoimi spostrzeżeniami oraz wnikliwie omówiły sytuację w branży po okresie ścisłej pandemii.
Jednym z ważniejszych punktów w obradach była dyskusja związana z funkcjonowaniem całej branży w momencie agresji na Ukrainę.
Podczas składania raportu z poszczególnych zakładów pracy podkreślono szczególną rolę jaką podjęli Pracodawcy oraz Związki Zawodowe z zakładów branży w pomocy niesioną uciekinierom z Ukrainy.
Bardzo szczegółowo omówiono działania zakładów w bezpośredniej pomocy związanej z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy w zakładach naszego sektora.
Podczas drugiego dnia obrad Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność” postanowiła wystąpić z apelem do struktur związkowych w sprawie odblokowania portów ukraińskich.
Rada Sekcji postanowiła w związku ze zbliżającym się okresem wyborczym związku, przygotować Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji na koniec września 2022, które będzie ostatnim spotkaniem władzy stanowiącej w upływającej kadencji.

Ze związkowym pozdrowieniem
Dariusz Skorek – Przewodniczący Rady Sekcji

Related posts