APEL NR 1 – 2022

Apel nr 1 Sekcji Przemysłu Cukierniczego Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ ,,Solidarność” z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie odblokowania ukraińskich portów i bezpiecznego eksportu ukraińskiego zboża drogą morską.

Ukraina jest jednym z największych światowych producentów i eksporterów zboża, które transportuje głównie drogą morską. Rosja blokuje porty na Morzu Czarnym, uniemożliwiając Ukrainie eksport zbóż. Powoduje to groźbę gwałtownego wzrostu cen zbóż na światowych rynkach oraz niedobory żywności w krajach północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. 

Krajowa Sekcja Przemysłu Cukierniczego Młynarskiego i Piekarniczego zrzeszająca w swych strukturach organizacje związkowe zakładów produkujących żywność nie wyraża zgody na skandaliczne działania Rosji, które prowadzą wprost do głodu w najuboższych regionach świata.

Wzywamy Komisję Krajową NSZZ ,, Solidarność” i współpracujące z nią europejskie i światowe federacje związkowe do skoordynowanych i zdecydowanych działań i wywieranie presji na światowe mocarstwa aby gwarantowały przepływ ukraińskiego eksportu zboża przez kontrolowane przez Rosję Morze Czarne.

Powstrzymajmy widmo głodu grożące milionom ludzi na świecie. Wierzymy, że możemy to zrobić wspólnym globalnym działaniem przedstawicieli strony społecznej, jako działacze związkowi z zakładów produkujących żywność stawiamy to zadanie za najważniejszy cel dla wszystkich struktur związkowych na świecie.

Sulejów 09.06.2022

Related posts