KLUCZ WYBORCZY

Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność” obradująca w dniu 29.09.2022 roku w miejscowości Majerczykówka, zgodnie z § 81 Ordynacji Wyborczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, przyjęła klucz wyborczy, określający ilość wybieranych delegatów tworzących Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”

  1. Maksymalna liczba delegatów poszczególnych organizacji związkowych uzależniona jest od ilości członków związku. Minimalny okręg wyborczy organizacji związkowej wynosi 10 członków NSZZ „Solidarność”.
  • Organizacje związkowe składające akces przynależności do Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność” wybierają delegatów według klucza:
  • na każde rozpoczęte 50 członków organizacji związkowej przypada 1 mandat delegata na WZD Krajowej Sekcji
    • oznacza to, że w okręgu do 50 członków przypada 1 mandat, od 51 do 100 członków przypadają 2 mandaty, od 101 do 150 przypadają 3 mandaty itd.

Related posts