ORGANIZACJE POZA SEKCJĄ

page-header2Organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” które nie przystąpiły do  Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”.

Organizacje związkowe działające w ramach struktury NSZZ „Solidarność” a nie należące do istniejącej struktury krajowej nie posiadają pełnomocnictwa w zakresie zajmowania stanowisk dotyczących branży w której zarejestrowany jest pracodawca.