Barry Callebaut

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. 94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 36,