PREZENTACJA SEKCJI

Prezentacja z 2010 roku ze starym adresem www Sekcji podzielona na filmy:
Początek, Płaszczyzny Działania, Informacja i Wspólne Działanie