Prezydium

Przewodniczący
Dariusz Skorek – Lotte Wedel
 
Wice Przewodniczący
Jerzy Dziobek – Lajkonik Snacks
Zbigniew Karnaś – Polskie Młyny
Waldemar Sobkowicz – S.P.C. Warszawa
Wiesław Kwiecień – Wawel
Jacek Rosół – Mondelez Skarbimierz
 
Sekretarz
Janusz Kudelski – Lotte Wedel
 
Skarbnik
Grzegorz Szumer – Mars Polska