Lotte Wedel

Organizacja Zakładowa nr 311

03-801 Warszawa ul. Zamoyskiego 28/30

Region Mazowsze

Przewodniczący – Dariusz Skorek

Tel: (22) 670 77 26

Fax: (22) 670 77 26

Mobile: 501 606 862

E-mail: solidarnosc311@gmail.com

Strona organizacji związkowej: www.solidarnosc311.pl

Strona pracodawcy po kliknięciu na zdjęcie

DSC08387

Komisja Zakładowa 2018 – 2022

Skorek Dariusz – przewodniczący

Dębska Elżbieta – z-ca przewodniczącego

Rybiński Piotr – z-ca przewodniczącego

Jusińska Danuta – skarbnik

Kudelski Janusz – sekretarz

Marek Stabiński – członek prezydium

Krzysztof Borczyk – członek prezydium

Dariusz Wodarski – członek prezydium

Łach Dorota – członek komisji

Kapciak Ewa – członek komisji

Gronecka Agnieszka – członek komisji

Górski Krzysztof – członek komisji

Koselski Wojciech – członek komisji

Przybysz Dariusz – członek komisji

Użarowski Jerzy – członek komisji