Lotte Wedel

Organizacja Zakładowa nr 311

03-801 Warszawa ul. Zamoyskiego 28/30

Region Mazowsze

Przewodniczący – Dariusz Skorek

Tel: (22) 670 77 26

Fax: (22) 670 77 26

Mobile: 501 606 862

E-mail: solidarnosc311@gmail.com

Strona organizacji związkowej: www.solidarnosc311.pl

Strona pracodawcy po kliknięciu na zdjęcie

DSC08387

Komisja Zakładowa

Skorek Dariusz – przewodniczący

Stabiński Marek – z-ca przewodniczącego

Jusińska Danuta – skarbnik

Kudelski Janusz – sekretarz

Dębska Elżbieta – członek prezydium

Łach Dorota – członek komisji

Lejdyn Małgorzata – członek komisji

Gronecka Agnieszka – członek komisji

Użarowski Jerzy – członek komisji

Wodarski Dariusz – członek komisji

 

Komisja Rewizyjna

Górski Janusz – przewodniczący

Dławichowska Maria
– członek komisji

Przybysz Dariusz – członek komisji