Mars Polska

Organizacja Zakładowa nr 3055

96-500 Sochaczew, Kożuszki Parcel 42

Region Mazowsze

Przewodniczący – Grzegorz Szumer

Tel:

Fax:

Mobile: 693845998

E-mail: g.szumer@gmail.com

Strona pracodawcy po kliknięciu na zdjęcie

Komisja Zakładowa

Grzegorz Szumer – przewodniczący

Artur Krasiński – z-ca przewodniczącego

Jan Klimczak – skarbnik

Grzegorz Michalak