KONTAKT


Krajowa Sekcja Przemysłu
Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego
NSZZ „Solidarność”
ul.Zamoyskiego 28/30
03-801 Warszawa Tel. (0-22) 670 77 26
Fax. (0-22) 670 77 26
Mobile: 501 606 862
e-mail: cukiernicy.eu@gmail.com
KONTO:
NSZZ „Solidarność” Sekretariat Przemysłu Spożywczego – Sekcja Cukiernicza