KONTAKT


Krajowa Sekcja Przemysłu
Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego
NSZZ „Solidarność”
ul.Zamoyskiego 28/30
03-801 Warszawa Tel. (0-22) 670 77 26
Fax. (0-22) 670 77 26
Przewodniczący Dariusz Skorek
e-mail: solidarnosc311@gmail.com
Mobile: 501 606 862
      skpcmip@onet.pl